Revízie

  • Revízie elektrických zariadení a elektrických rozvodov
  • Revizíe bleskozvodov
  • Revizíe elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov