Elektroinštálácie

  • Elektroinštálacie bytov, domov, administratívnych budov a priemyselných budov
  • Návrh inštalácie
  • Bleskozvody
  • Výroba a montáž rozvádzačov
  • Dodanie a montáž svetidiel, zásuviek a vypínačov
  • Inštalácia novej kabeláže a demontáž starej
  • Vysekanie drážok na kabeláž a vytváranie trás
  • Prípojky